Mit „adott” az oktatásnak a járványhelyzet? – Avagy, előtérben az életviteli kompetenciák (SUPREM)


A 2020-as év mindenki számára emlékezetes év marad, valószínűleg ezt az évet 100 év múlva is kiemelten fogják tanulni az iskolákban. De milyen előjellel? Arról az évről beszélnek majd, amikor az emberiség ráeszmélt arra, hogy változtatnia kell, vagy azt helyezik előtérbe, hogy páratlan összefogással és gyorsasággal készültek el a megelőzéshez a védőoltások, vagy az oktatás paradigmaváltását emelik ki?

Utóbbival kapcsolatban elkerülhetetlenül vannak élményeink, szülőként, pedagógusként vagy diákként, esetleg több szerepben is megélve a hirtelen jött váltás okozta helyzetet. Bizonyosan állíthatjuk, hogy nagyon széles skálán mozognak az ezzel kapcsolatos élményeink, a tragikustól a nagyszerűig sok jelzővel illetik az érintettek saját tapasztalataikat.

Pár nap múlva újra indul, a jelenlegi álláspont szerint hagyományos, tantermi rendszerben az oktatás, de talán soha nem lesz már olyan, mint előtte volt. Minden szereplő megtapasztalta, hogy bizonyos feltételek mellett működhet(ne) az otthoni tanulás, és vannak olyan oktatási tartalmi és formai elemek, amelyek talán jobban is teljesülnek így. Persze nem elkészítés nélkül és nem figyelmen kívül hagyva azt, hogy ehhez minden résztvevőnek rendelkeznie kell bizonyos tárgyi feltételrendszerrel, infrastruktúrával és készségekkel is.

Koncentrálva a tanulókra, nézzük meg, milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy sikeresen vegyék az akadályokat a digitális munkarendben.

  1. önállóság
  2. felelősségtudat és felelősségvállalás
  3. önálló munkaszervezés képessége
  4. időgazdálkodás, priorizálás képessége
  5. információk megtalálásának és feldolgozásának képessége
  6. digitális eszközhasználattal kapcsolatos készségek
  7. kortársakkal, barátokkal való együttműködés készsége
  8. önmenedzselés képessége, kommunikációs készségek
  9. … és még sok más

Érdemes lehet, most ezekkel is foglalkozni kicsit az iskolai oktatás során, amíg a gyerekek személyesen ott vannak a tantermekben, de akár otthon, szülőként is tudunk segíteni gyermekeinknek, hogy könnyebben vegyék az akadályokat.

Mindezekkel foglalkozik SUPREM projektünk és az a nemzetközi team, amely holland, olasz, erdélyi és magyarországi szakértő szervezetek, iskolák bevonásával állít össze oktatási portfóliót (projektalapú tematikus modulokból álló tananyagot) a diákoknak, illetve mindezek támogatásához tanári tréninget, szülőknek szóló kézikönyvet és egy digitális önértékelő eszközt, amely képet ad a diákok fentiekkel kapcsolatos készségeiről, kiemelve a fejlesztendő és az erős területeket.

A projektben az M-Around Kft. munkatársai szoros együttműködésben a Maroslelei Általános Iskolával vesznek részt a fejlesztési feladatokban. A projekt első, végleges eredményei 2020 végén várhatóak.