Everyday Creativity


A „Mindennapi kreativitás” projekt célja növelni a kreativítást és az innovációt az általános iskolák hétköznapi gyakorlatában, a tanárok továbbképzése  és a kreatív oktatás érdekében felhasználható oktatási segédanyagok elérhetővé tétele által.

A projektet az Európai Bizottság támogatja az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek programja keretében, a projekt megvalósításában hét intézmény vesz részt öt európai országból: Jyväskylä Egyetem, Finnország; Borgorete Egyesület, Olaszország; M-Around Oktatási Tanácsadó Kft, Magyarország; BDF és InTheCity, Hollandia; a csíkszeredai József Attila Általános Iskola és a Spektrum Oktatási Központ, Románia, ez utóbbi intézmény egyben a projekt koordinátora is.

A projekt aktívan bevonja a tanárokat és diákjaikat a kreatív oktatást/tanulást elősegítő gyakorlati módszerek alkalmazásába és népszerűsítésébe, a finnországi továbbképzést követően a finn oktatásból átvett kreatív módszereket és oktatási eszközöket a továbbképzésen részt vett tanárok saját körzetükben továbbadják és népszerűsítik. A projekt révén lehetőség nyílik ugyankkor a tanárok és tanulók számára az önreflexióra a tanítási illetve tanulási módszereiket, gyakorlatukat illetően.

A projekt keretében a partnerség a következő intellektuális termékek előállítását tervezi:

1. A tanárok kreativitását és továbbképzését tanulmányozó igényfelmérés, ennek részeként egy interaktív, online önértékelő eszköz.
2.  Pedagógusoknak szóló blended képzés, melyet a Jyväskyläi Egyetem Tanárképző Tanszékének tanárai fejlesztettek ki „kreativitás az iskolában” témakörben.
3. „Kreativitást és innovációt szorgalmazó tanárok kézikönyve”, mely tartalmaz egy pedagógusi portfólióba is beemelhető segédanyagot is.

A finn kreativitás-modellek alkalmazását a projektben résztvevő iskolák mindvégig dokumentálják,  és ezen információk – az elkészült termékekkel egyetemben – elérhetőek lesznek a projekt weboldalán.