Közösségi programok és képzések megvalósításának támogatása nemzetközi tapasztalatok segítségével 2018-1-HU01-KA104-047409


2018. októberében kollégánk részt vett egy egy hetes intenzív módszertani tréningen, amely során azokat a webalapú és ICT alkalmazásokat ismerte meg, amelyekkel a tanulási folyamat bármely szakasza támogatható.

„A kurzus a learning by doing alapelvek mentén épült fel és először megismerkedtünk a kurzust támogató edmodo.com oldallal. Ezen került már előre kialakításra a kurzust vezető szakember által a kurzus csoport és kerültek megosztásra a feladatok, linkek, és töltöttük fel mi is az elkészült munkáinkat, osztottuk meg a linkeket. Az oldal jól használható, egyszerű felépítésű és könnyen navigálhatunk rajta. Funkcióiban nem tud többet, mint pl. a Facebook, azonban abban az esetben, ha valaki nem rendelkezik közösségi profillal, vagy azt nem akarja a tanulási célú tevékenységei kapcsán használni, nagyon jól használhatónak tartom.

A kurzus második, harmadik és negyedik napján ugyanazt a napi tematikát követtük. Közösen megismerkedtünk bizonyos alkalmazásokkal, ezekben létrehoztunk egy vagy több konkrét tartalmat, majd megbeszéltük ezek alkalmazhatóságát. A kurzus résztvevői között nem volt nagy különbség a digitális írástudás tekintetében, így jól együtt tudtunk haladni. Érdekes volt megfigyelni, hogy milyen szemléletmóddal, módszerrel és munkavégzési stratégiával vett részt szinte mindenki a közös munkában. A csoportban ír, olasz, német, szlovák, olasz, portugál, orosz, horvát és lett kollégákkal dolgoztam együtt, egyedüli magyarként.

A megismert alkalmazások közül a következők használatát, alkalmazását tudom elképzelni a saját munkámban:

 1. weschool.com
 2. tes.com
 3. edmodo.com
 4. educreation.com
 5. mysimpleshow.com
 6. bookcreator.com
 7. spark.adobe.com
 8. screencast-o-matic.com
 9. pixton.com
 10. makebeliefscomix.com
 11. edpuzzle.com
 12. quizlet.com
 13. nearpod.com
 14. genial.ly
 15. coggle.it
 16. canva.com

A fenti alkalmazásokon kívül olyan egyéb alkalmazásokat is megismertem, amelyek kevésbé köthetőek, alkalmazhatóak a saját munkámban, de egyéb területen, akár az önfejlesztési folyamatokban jól használhatóak. Ismert volt a TED rendszer és az ezen keresztül megvalósult szakmai és közéleti vagy motivációs előadások, de eddig nem volt ismert számomra, hogy milyen sokrétűen alkalmazhatóak ezek, és milyen lehetőségek rejlenek ebben.

A fenti alkalmazások többnyire minden platformon és eszközön jól használhatók, egy-két kivétel van csupán, amelyik az Apple termékein kevésbé alkalmazhatóak, vagy korlátozott funkciókat biztosítanak csak.

A kurzus során sokat fejlődtek az IKT kompetenciáim és a módszertani ismereteim, elsősorban azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes az egyes IKT eszközöket, alkalmazásokat használni, hogyan lehet ezeket tudatosan és a képzési célnak és a résztvevői igényeknek megfelelően beilleszteni egy képzési programba.

Fontos tapasztalat, hogy ezek az alkalmazások soha nem lehetnek önmagukban céljai egy foglalkozásnak vagy képzésnek, hanem ezek használatával a résztvevők számára értékelhető, mérhető többletet kell tudni biztosítani. Azaz nem szabad csak azért alkalmazni egy online eszközt, platformot, hogy az érdekes legyen. Az alkalmazással a megvalósult tanulási folyamatban elért eredményeknek szükséges komplexebbnek, jelentősebbnek lenniük.”


2019. novemberében kollégánk részt vett egy egy hetes intenzív módszertani tréningen, amely során a non-formális tanulás folyamatával, módszereivel ismerkedett meg.

„Jó gyakorlatokat tekintettünk át non-formális képzési programokról, képzési innovációkról, generációk között megvalósuló tanulási folyamatokról és az önértékelés lehetőségeiről.

A kurzus során sok olyan módszert tanultam, amelyet saját képzési programjainkban, képzői tevékenységemben is fogok tudni használni.

A második napon azzal kezdtünk, hogy mindenki megfogalmazta azt a három tanulási eredményt, amely elérését várja a kurzus során. Ezt követően párba rendeződve fel kellett mérnünk a párunk jelenlegi szintjét az adott területen. Ezzel már önmagában sokat tanultunk, mert megosztottuk és egymásból igyekeztünk kihozni ismereteket és megfogalmaztuk valódi hiányosságainkat.

A másik hasznosnak ítélt gyakorlat során meg kellett határoznunk saját azt a szakterületünket, amelyen belül leginkább magabiztosan mozgunk. Én a járművezető képzésben dolgozó szakoktatóként ezt a területet jelöltem meg. Véletlenszerű párokat alkotva, párunk szakterületéről kérhettünk valamit, hogy tanítsa azt meg nekünk. Én a német kollégától a párolt káposzta készítését tanulhattam meg (amit otthon ki is próbáltam a hazatérésem után) , míg ő végre megértette a párhuzamos parkolás egyszerű megoldásának technikáját. A gyakorlat nagyon jó hangulatban telt, mindenki biztonságban érezhette magát, így a tanulás is könnyen ment. A gyakorlat második részében a csoport számára kellett bemutatnunk, elmagyaráznunk amit tanultunk, így a tudásmegosztás azonnal multiplikálódott is. A képzés rávilágított arra is, hogy a játékosítás milyen jól és milyen hatékonyan alkalmazható akkor is, amikor ezt nem is gondolnánk. „


3 kollégánk vett részt a hollandiai Leeuwardenben 2020. februárjában megszervezett tanulmányúton, ahol job-shadowing program segítségével megismerkedtünk partnerszervezetünk, a BDF (Business Development Friesland) tevékenységével, működésével és projektjeivel.

„A tanulmányút során megismerhettünk egy közösségi támogató és üzleti támogató szerepkört betöltő, képzési tevékenységet és projektmenedzseri, támogató szervezeti tevékenységet is betöltő non-profit szervezettel, a BDF-fel. Az egy hetes közös munka során az ő tevékenységükbe láttunk bele és ismerhettük meg azokat a projekteket, amelyekt ők koordinálnak, illetve amelyekhez valamilyen szerepkörükben kapcsolódnak.

Számomra a tanulmányút minden eleme nagyon tanulságos volt, sokat tanultam Hollandiáról, Frízföldről, Leeuwarden városáról, a holland közigazgatásról és arról a szemléletmódról, ami uralja az egész országot és amely sikerük egyik kulcsa lehet.

A program során sok hatás ért, amelyek közvetlenül vagy közvetve, de biztosan befolyásolni fogják a jövőbeni munkámat, a legfontosabba azonban a következőkben tudom összefoglalni.

 1. Felismertem azt, hogy a programok és projektek tervezése során milyen nagy jelentősége van a széleskörű, megalapozott szükségletelemzésnek. A magyar projektmegvalósítások nagy része a rendelkezésre álló források felhasználhatósága érdekében úgy zajlik, hogy a felhívások szerint alakítjuk a projektet. Így számos, egyébként megalapozott és végrehajtásában is magas színvonalú projekt hatása mégsem érvényesül megfelelően, mert az adott tevékenységek nem a szükségletekre reflektáló válaszok. A jövőben nagyobb figyelmet fogok arra fordítani, hogy az érintetti kör minél szélesebb bevonásával a stratégiai és koncepcionális tervezésbe is bevonódjanak a célcsoport tagjai.
 2. A megismertem arra vonatkozó módszereket, hogy a projektek megvalósítása során hogyan lehet rugalmasan alkalmazkodni a környezeti változásokhoz.
 3. Felismertem, hogy a kudarcok szükséges elemei minden folyamatnak, hiszen azokból építkezve alakíthatóak a folyamatok.
 4. Megismertem az önkéntesség szerepét és erejét a helyi szintű közösségfejlesztési és kompetenciafejlesztést célzó képzési programok esetében, amelyet be fogok építeni a programjaink rendszerébe.

A programunk során színes és izgalmas képet kaptunk a BDF projektjeiről, amelyek széles kört fednek le. Megfogalmazódtak további együttműködési lehetőségek és lehetséges projektötletek, amelyekkel kölcsönösen tudnánk képzési kínálatunkat fejleszteni és amelyekkel hatékonyan tudnánk együttműködni a jövőben.

Összességében nagy hatást gyakorolt rám a teljes hét programja, leginkább azonban az a mentorálási program fogott meg, amelyet a szerdai napon ismertünk meg.

A BDF által támogatott projektek egyike a MentorProgramma Friesland, amely nagy szabású, több célcsoportot is érintő mentorálási program, teljesen újszerű alapelvek mentén. A projekt alapjait 1997-ben kezdték el, azóta számos elemében alakítottak rajta és mára kialakult egy jól működő, éves szinten kb. 600 főt segítő program.

A mentorálás célcsoportja 3 részre osztható: középiskolai tanulók, hátrányos helyzetű felnőttek és bevándorlók, menekültek. A mentorálás teljes egészében önkéntes tevékenység, mid a mentor, mind a mentorált részéről. A program munkatársainak szerepe az összekötés. A program ma már jól ismert a régióban, annak munkaügyi, szociális és oktatási rendszerében, így rendszeresen érkeznek jelzések az egyes alrendszerekből arra vonatkozóan, hogy esetleg igény merül fel. Ilyenkor a program munkatársai felkeresik a javasolt személyt, akit tájékoztatnak illetve felajánlják a segítségüket. Mivel a mentorálásban való részvétel teljesen önkéntes, semmi kötelezettséggel nem jár a mentorált részéről. Ha az adott személy elfogadja a segítséget, akkor a program munkatársai keresnek neki mentort. A megfelelő mentor azon kívül, hogy rendelkezik megfelelő kommunikációs és interperszonális készségekkel, fontos, hogy autentikus legyen a mentorált számára. Így olyan mentort igyekeznek keresni minden mentoráltnak, aki az mentorált problémás területeivel kapcsolatban maga is megélt nehézségeket és ismeri a körülményeket, átélte ugyanazt, mint amit a mentorált. A program sikeressége éppen ebből fakad, hogy hitelesen és a mentor saját tapasztalatainak, sikereinek és kudarcainak segítségével, lépésről lépésre haladva kíséri a mentoráltat. A mentor és mentorált kapcsolata sokrétű és a bizalmon alapul, tanácsadó, támogató, patronáló szerepe ugyanúgy van, mint egészségügyi vagy pszichés tanácsadó is. A mentorálás igényének megfogalmazása bárki számára nyitott, nincsenek megkötések arra vonatkozóan, hogy ki lehet mentorált, de ugyanígy nyitott a másik oldal is. Többször előfordult már, hogy mentoráltból mentor lett, miközben saját mentorálási folyamata még nem zárult le és továbbra is segíti őt saját mentora is.